Letsels zonder zenuwlijden: Discusbulging
......................................................................................

Bij herhaalde foutieve belasting van de rug ontstaan inscheuringen aan de bindweefselringen van de tussenwervelschijf en heeft de kern de neiging om zich naar achter te verplaatsen. Alleen de buitenste vezels van de bindweefselring verhinderen dat de kern zich een weg naar buiten baant. De reeds ontstane schade is ONOMKEERBAAR (=irreversiebel) en leidt in de toekomst tot discushernia met ischias.
De protrusie heeft tot gevolg dat er pijn ontstaat thv gewrichtsbanden, de bezenuwing van de discus en mogelijks een irritatie van de zenuwwortel.
Aangepaste rugspieroefeningen in lordose & rugscholing zijn aangewezen ter preventie van een discushernia.