Bedrijfsopleidingen & Ergonomie: Kantoren
......................................................................................

Onderzoeksmethode

Deze werkpostanalyse is in grote lijnen opgebouwd uit 3 delen:

Het eerste deel beschrijft de risicofactoren bij beeldschermwerk. Zowel de Directie als de medewerkers worden bewust gemaakt van de problematiek op zulke manier dat zij bereid zijn om aan het ergonomisch model mee te werken (participatief).

Het tweede deel richt zich specifiek op de bestudeerde werkposten.

In het derde deel worden er ergonomische adviezen geformuleerd voor korte en lange termijn.

Talrijke voorbeelden tonen aan dat een deskundig gecoached ergonomisch beleid altijd een zinvolle investering is en een win-win situatie creert

1. Risicofactoren bij beeldschermwerkers

- Lichaamsgebonden factoren & RSI (repetitive strain injuries)
- Zithouding
- Bureaublad
- Beeldscherm (opstelling eigenschappen - software instellingen)
- Toetsenbord en muis
- Bureau omgeving (oa. verlichting - geluid en klimaat - )
- Telefoon
- Werkdruk / stress

2. Analyse van de bureelomgeving & personeel

  Hiervoor wordt gebruik gemaakt van:
- Observatie
- Het digitaliseren van de werkpost
- Een interview
- Het afnemen van een checklist voor
  beeldschermwerkers


3. Advisering

Mogelijke aanpassingen worden opgedeeld in:

* op korte termijn (gemakkelijk uit te voeren; dringende verbeteringen naar
   de werkhouding toe of om arbeidsongevallen te voorkomen)

* op lange termijn maw. op te nemen in een planning. (instructie personeel,
   aankoopstrategie apparatuur, herinrichting bureel, )