Bedrijfsopleidingen & Ergonomie: Behandelen van goederen en vervaardigen van producten
......................................................................................

Onderzoeksmethode

Deze werkpostanalyse is in grote lijnen opgebouwd uit 3 delen:

Het eerste deel beschrijft de risicofactoren bij statische belasting, ev. bandwerk en tillen van goederen. Zowel de Directie als de medewerkers worden bewust gemaakt van de problematiek op zulke manier dat zij bereid zijn om aan het ergonomisch model mee te werken (participatief).
Het tweede deel richt zich specifiek op de bestudeerde werkposten.
In het derde deel worden er ergonomische adviezen geformuleerd voor korte en lange termijn.
 

Talrijke voorbeelden tonen aan dat een deskundig gecoached ergonomisch beleid altijd een zinvolle investering is en een win-win situatie creëert!

1. Risicofactoren bij handling van goederen

* Lichaamsgebonden factoren & RSI (repetitive strain injuries)
* De ‘ideale werkpost’
* De werknemer moet goed kunnen functioneren in zijn/haar werkomgeving
 “one size fits all” is niet van toepassing
* Toepassing van de ergonomische driehoek:2. Analyse van de werkposten & personeel

* Situering van de werkpost in het produktieproces
* Observatie & digitaliseren van de werkpost
* Interviews met de medewerkers (werkleider & andere personeelsleden)
* Analyse volgens het 5 x W – model:

- Werktaken
- Werktijden
- Werkdruk & stress
- Werkplek
- Werkhouding
 

3. Advisering

Mogelijke aanpassingen worden opgedeeld in:
* op korte termijn = gemakkelijk uit te voeren, dringende verbeteringen
   naar de werkhouding toe (ev. tiltechnieken personeel) of dringende
   aanpassingen om arbeidsongevallen te voorkomen.
* op lange termijn maw. op te nemen in een planning. (aankoopstrategie
   apparatuur en instructie personeel, herinrichting werkplaats, …)